Waar sta ik als schoolleider?

Om te bepalen waar je als schoolleider heen wilt en heen kunt, is het nodig om te weten waar je staat. Het beroepsprofiel voor schoolleiders PO kan je daarbij helpen. Dit instrument ondersteunt je bij de vertaling van de vijf basiscompetenties uit het beroepsprofiel naar je eigen werksituatie. Op basis daarvan kun je je ontwikkelplan opstellen.

Hoe werkt het?

Dit instrument is geen afvinklijst. Het helpt je bij het analyseren van je eigen werksituatie en bij het formuleren van de specifieke competenties die je nodig hebt om je ambities waar te maken. Je doorloopt 3 stappen:

  1. Aan de hand van een aantal hulpvragen breng je je huidige situatie en ambities in kaart.
  2. Per basiscompetentie formuleer je je eigen specifieke competenties. Je kunt daarbij gebruikmaken van gegeven voorbeelden. Zo vertaal je het beroepsprofiel naar je eigen werksituatie en stem je het af op wat jij en je school nodig hebben.
  3. Op basis van je eigen vertaling reflecteer je op je eigen praktijk (selfassessment en 360 graden feedback) en formuleer je ontwikkeldoelen in een actieplan.

Wat kun je ermee?

Je krijgt een helder beeld van de specifieke competenties die belangrijk zijn in een concrete werksituatie. Dit helpt je bij het reflecteren op je functioneren en kun je ook gebruiken om een functiebeschrijving of functieprofiel op te stellen.


Je kunt professionaliseringsvragen verhelderen en ontwikkeldoelen opstellen. Hiermee kun je:

  • Gericht werken aan je professionele ontwikkeling
  • Ontwikkelgesprekken met je leidinggevende voorbereiden
  • De basis leggen voor professionaliseringsafspraken
  • Het goede voorbeeld geven aan leraren